1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας – Ελλάδα

Χάρτινη Λάμπα – Ομάδα του 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας – Ελλάδα Περιγραφή του σχεδίου Η Ελληνική ομάδα αποφάσισε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του προγράμματος, με μια δημιουργία που αντιστοιχεί στο δυναμικό μας. Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε μια “λάμπα ανακύκλωσης” χρησιμοποιώντας υλικά από τις σχολικές μας αίθουσες. Η ιδέα μας προέκυψε από την αντανάκλαση που είχαμε, από τα υλικά…