Συνεντεύξεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας - Γαλλία

EcoStepYouth : Alice, Designer de produit

EcoStepYouth : Eleni, Assistante de création

EcoStepYouth: Florian, Development and B2B Relations Manager

EcoStepYouth : Utopia, Bordeaux

Συνεντεύξεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας - Ελλάδα

Liofyllo

Restauro

CofeECO

Συνεντεύξεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας - Μαρόκο

Ressourc'In

Ecokiosk

Συνεντεύξεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας - Ιρλανδία

Eco Choices

Eco UNESCO

Συνεντεύξεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας - Ισπανία

Babau

Barcelona Princess Hotel

 

Interview with Santiago Hernández