Αυτό το webdoc στοχεύει να σας ενημερώσει και να σας εμπνεύσει για θέματα σχετικά με τα απόβλητα και το περιβάλλον και να σας ενθαρρύνει να σκεφτείτε τη σταδιοδρομία στον τομέα αυτό.

Έχει σχεδιαστεί για να σας ταξιδέψει, να εξερευνήσετε την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση μέσω διαφόρων υλικών και προϊόντων. Για κάθε υλικό υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την έμπνευση για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πρωτότυπα σχέδια ανακύκλωσης από τους νέους που συμμετέχουν στον διαγωνισμό σχεδίασης ECOStep Youth, ιδέες από οργανισμούς ανακύκλωσης, συνεντεύξεις νέων με επαγγελματίες που εργάζονται με αυτά τα υλικά και συνδέσεις για να αναλάβετε δράση ή να βρείτε περαιτέρω έμπνευση. Υπάρχει επίσης ένα οπτικοποιημένο λεξικό για να εξηγήσει κάποιες από τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται.

Υφάσματα

Πλαστική ύλη

Ξύλο

Χαρτί

Μέταλλο