Μέταλλο

Υφάσματα Πλαστική ύλη Ξύλο Χαρτί Μέταλλο Εισαγωγή Οι χάλυβες είναι τα πιο κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται ακολουθούμενα από αλουμίνιο. Η παραγωγή χάλυβα καταναλώνει ενέργεια, νερό και άνθρακα (που αντιπροσωπεύει το 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) που συνεπάγεται σε πολλά απόβλητα και ρυπογόνα υποπροϊόντα. Ωστόσο, ο χάλυβας ανακυκλώνεται εύκολα και δεν χάνει δύναμη. Η…