Υφάσματα

Πλαστική ύλη

Ξύλο

Χαρτί

Μέταλλο

Εισαγωγή

Οι χάλυβες είναι τα πιο κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται ακολουθούμενα από αλουμίνιο. Η παραγωγή χάλυβα καταναλώνει ενέργεια, νερό και άνθρακα (που αντιπροσωπεύει το 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) που συνεπάγεται σε πολλά απόβλητα και ρυπογόνα υποπροϊόντα. Ωστόσο, ο χάλυβας ανακυκλώνεται εύκολα και δεν χάνει δύναμη.
Η παραγωγή αλουμινίου είναι εξαιρετικά έντονη και γι ‘αυτό είναι ακριβότερη από τον χάλυβα και παράγει επίσης πολύπλοκα υποπροϊόντα αποβλήτων. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται το ανακυκλωμένο αλουμίνιο, απαιτείται μόνο το 5% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλουμινίου από μεταλλεύματα.

Πώς επαναχρησιμοποιείται ο χάλυβας;

Ανακατασκευή αναπηρικής πολυθρόνας με εξαρτήματα ποδηλάτων – Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Σχεδίου του EcoStep Youth.

PFI solidary wheelchair process-75828

Αναβαθμισμένο αμπαζούρ από το Atelier D’Eco Solidaire

Ανακυκλωμένο τραπέζι από το Atelier D’Eco Solidaire

Δημιουργική Ανακύκλωση από Brikbags/ Tetrapaks – Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Σχεδίου του EcoStep Youth.

“Η Tetra Pak / Brikbag συνεχίζει να είναι τ0 πιο χρησιμοποιημένο υλικό για την πώληση ποτών. Το 2012, σε κλίμακα ΕΕ, το υλικό αυτό παράχθηκε σε ποσότητα 936.382mg, εκ των οποίων το 40% ανακυκλώθηκε και το 29% χρησιμοποιήθηκε σε διαδικασίες ανάκτησης ενέργειας. Η ανακύκλωση υλικών αποτελεί δύσκολο έργο στην περίπτωση συσκευασίας της Tetra Pak “.

Συμβάλλετε στο Κίνημα Ανακύκλωσης

Παραγωγές από τούβλα.

Στα tetrapaks γάλακτος δίνεται μια δεύτερη ζωή δημιουργώντας όμορφα και ανθεκτικά χαρτοφυλάκια και σακίδια.

Κυκλική Οικονομία

Το 2016, η Tetra Pak εντάχθηκε στην κυκλική οικονομία 100 (CE100), μια προανταγωνιστική πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερομένων που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Ellen MacArthur. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις εργάζονται για την οικοδόμηση μιας αποκαταστατικής και ανανεωτικής οικονομίας. Η ιδιότητα μέλους μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε, να μεγιστοποιούμε και να αναπτύσσουμε καινοτομίες σε συνεργασία με άλλα μέλη του CE100, διασφαλίζοντας την απόλυτη βιωσιμότητά τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: https://www.tetrapak.com/sustainability/circular-economy